RAW_showcase

RAWMEDIA – strona internetowa

IMG_1281b

STREFA | ZÓNA | ZONE AV – publikacja multimedialna

IMG_1282

mediacje/mediations – publikacja multimedialna

IMG_1333

SALT – katalog wystawy

IMG_1324

Gry Wizualne – katalog wystawy

IMG_1317

Fotografia dokumentalna w projektach fotograficznych – książka

IMG_1308

Wolność, równość… Sztuka! Świat artystyczny między represją a emancypacją – katalog wystawy

FRONTwpUl-Card

UL Kultury – znak logo, plakaty, ulotki, wizytówki

ProEXR File Description

=Attributes=
channels (chlist)
compression (compression): Zip16
dataWindow (box2i): [0, 0, 3506, 2479]
displayWindow (box2i): [0, 0, 3506, 2479]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
type (string): "scanlineimage"

=Channels=
B (float)
G (float)
R (float)

Globetek – logo, wizytówki, papier

IMG_1346

Curatorial Meetings – identyfikacja wizualna, webdesign

IMG_1326

Akurat – Człowiek – okładka, fotografie

IMG_1322

EXTERRITORY 01, 02, 03 – płyty