kamera, montaż, kolor, edycja: Łukasz Dziedzic
Wideo relacja koncertu NATASZA PTAKOVA Z ZESPOŁEM
UL KULTURY Pracownia Dobrych Praktyk
9/03/2016 // Srebrna 1, Cieszyn